Protestuja přećiwo připrawje

wutora, 29. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Peticiju wobydlerjow dla fotowoltaikoweje připrawy gmejna pruwuje

Běły Chołmc (AK/SN). Pismo z 90 podpismami je tele dny Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na blido dóstał. Z listom wotpokazaja wobydlerjo wulku fotowoltaikowu připrawu w Běłym Chołmcu. Nastać ma připrawa mjez Bažantowym hatom a bywšim wokrjesnym zawodom za ratarsku techniku (KfL). Płonina słuša Běłochołmčanskemu agrarnemu drustwu. Na 5,8 hektarach chce předewzaće ze Šćeńcy fotowoltaikowu připrawu instalować. Za to je Łazowska gmejnska rada w septembru wobzamknyła, wotpowědny twarski plan zdźěłać dać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND