Tež serbskim žonam puć rubał

srjeda, 07. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Budestečanski wjesnjanosta Markus Michauk (naprawo) je „wusku zwjazanosć“ swojeje gmejny ze serbstwom podšmórnył. Jurij Helgest Budestečanski wjesnjanosta Markus Michauk (naprawo) je „wusku zwjazanosć“ swojeje gmejny ze serbstwom podšmórnył. Jurij Helgest

Swjatočne wopominanje 200. narodnin Korle Awgusta Kocora a zakónčenje „Lěta Zejlerja a Kocora 2022“

Swjatočne wopominjanje 200. narodnin Korle Awgusta Kocora w Zahorju bě zdobom zakónčenje jubilejneho „Lěta Zejlerja a Kocora 2022“ (SN rozprawjachu). Tu wozjewimy posłownje swjedźensku narěč, z kotrejž je Marka Cyžowa 3. hodownika w mjenje Maćicy Serbskeje pućrubarja za serbsku wuměłsku hudźbu a narodneho prócowarja počesćiła.

Lube česćowarki a česćeni česćowarjo Korle Awgusta Kocora, Sehr geehrter Herr Bürgermeister Michauk, liebe Anwohner von Berge und Umgebung,

wir ehren heute hier in Berge den sorbischen Komponisten Korla Awgust Kocor. Vor zweihundert Jahren wurde er hier geboren, und vor einhundert Jahren beschlossen unsere sorbischen Vorfahren, dieses Denkmal zu errichten. Sie hatten die herausragende Bedeutung Kocors für die sorbische Musik erkannt.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Projektny chór, wobstejacy z čłonkow a čłonow spěwnych cyłkow z Budyšina, Chrósćic, Kulowa, Pančic-Kukowa a Radworja kaž tež z gymnaziastow 1. serbskeje kulturneje brigady je swjatočnosć pod nawodom Friedemanna Böhme wobrubił.
dalši wobraz (2) Składnostnje 200. narodninow Korle Awgusta Kocora počesćištej Domowina a Maćica Serbska komponista, połožiwši wěncaj před jemu wěnowany pomnik w Zahorju, hdźež bě so wuznamny hudźbnik a narodny prócowar narodźił.
dalši wobraz (3) Lawdatorka Marka Cyžowa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND