Serbšćina do zjawnosće słuša

štwórtk, 08. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Społnomócnjena za serbske naležnosće města Choćebuza Anna Kosacojc-Kozelowa je zhromadźiznje měšćanskich zapósłancow wo swojim skutkowanju w lěće 2022 njedawno rozprawjała. Serbska rěč w zjawnym rumje bě jedyn z hłownych dypkow, wo kotrychž je so wona wuprajiła.

Choćebuz (SN/at). „75 procentow mjenow dróhow w Choćebuzu je mjeztym dwurěčnje popisanych“, Anna Kosacojc-Kozelowa w swojej rozprawje zwěsći. Podźěl nowych nadróznych taflow chcedźa zaměrnje krok po kroku zwyšić. Za nimale wotzamknjene ma społnomócnjena delnjoserbsko-němske popisanje na zjawnych twarjenjach města. Pod aspektom docpěteho je porno tomu staw dwurěčnych taflow na twarjenjach zwjazkowych a krajnych zarjadow přewšo rozdźělny. Podobne je połoženje nastupajo wobchadnych a pokazowacych taflow, za kotrež stej Zwjazk a kraj přisłušnej. Městu ničo druhe njezbywa, hač nadrjadowanej runinje přeco zaso na to skedźbnić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND