Hač dróhu twarja, je njejasne

wutora, 13. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčanska gmejna je w napjatym pjenježnym połoženju

Njebjelčicy (JK/SN). Ćežke časy čakaja na Njebjelčansku gmejnu a jeje gmejnsku radu. Na minjenym posedźenju gmejnskeje rady wjesnjanosta André Bulank (njestronjan) swojim radźićelam zdźěli, zo njezměja telko dochodow z přemysłoweho dawka kaž planowane, ale zo změja w tymle financnym wobłuku čujomne wupady. To za gmejnu woznamjenja, ­wuprajić zasadne wobmjezowanje hospodarskeje skutkownosće (haushalts­wirtschaftliche Sperre). Konkretny wuslědk je, zo budźe gmejna jenož hišće trěbne winowatostne nadawki spjelnić móc a zo wostanu dalše móžne nadawki najprjedy raz njewobkedźbowane. To wuskutkuje so na wukonitosć gmejny a na jeje planowane nadawki.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND