Słužba hač do 67 lět móžna

pjatk, 16. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Halštrowska Hola (AK/SN). Gmejna Halštrowska Hola wustawki wohnjoweje wobory­ znowa rjaduje. Jednohłósnje schwali gmejnska rada předźěłane wustawki. „Hižo dwě lěće nas tema zaběra. Je najwjetši čas za dalewjedźenje. Běše jara dołhi wothłosowanski proces“, wjesnjanosta Halštrowskeje Hole Dietmar Koark (CDU) na zašłym posedźenju rady zjima. Dotalne wustawki wohnjoweje wobory płaćachu wot lěta 2012. Zakład za nowu wersiju běchu sakske mustrowe wustawki“, rjekny Matthias Müller, sobudźěłaćer za twarski porjad, wohnjo- a katastrofowy škit kaž tež turizm w gmejnje Halštrowska Hola. Wobsteja tři hašenske wobwody sewjer (z Blunjom a Zabrodom), wuchod (ze Židźinom, Horami, Nowej Łuku a Narćom) a zapad (z Lejnom, Ptačecami a Bjezdowami). Mjeno cyłkowneje wobory je „Dobrowólna wohnjowa wobora Halštrowska Hola“. Wjesne wobory móža swoje mjeno na jězdźidłach stajnje wudospołnjeć. Zwyšena bu staroba wohnjowoborneho skutkowanja na 67 lět. Tak je přichodnje wu­znamjenjenje „50 lět aktiwneje wohnjowoborneje dźěławosće“ móžne.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND