Nuzowy pad rozjimali

štwórtk, 22. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Rakečanska gmejnska rada so lětsa posledni raz schadźowała

Rakecy (JK/SN). Zaměrnje a konstruktiwnje, samo na sebi po zwučenym wašnju, wotmě so poslednje lětuše posedźenje Rakečanskeje gmejnskeje rady. Nimale połnoličbna rada móžeše bjez problemow a diskusije přihłosować kónclětnymaj wotličenjomaj bydlenjotwarskeje towaršnosće Rakecy a Rakečanskeje zastaranskeje towaršnosće za lěto 2021. Wobě wotličeni buštej wot fachoweju firmow pruwowanej. Gmejnska rada społnomócni tuž wjesnjanostu Swena Nowotneho (CDU) na zhromadźiznomaj towaršnikow wobeju předewzaćow wotpowědnje wothłosować a stejišćo gmejny zastupować. Hospodarskej wuslědkaj wobeju towaršnosćow pak njespokojatej.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND