Boža nóc wabješe do domizny poručenje

wutora, 27. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Cyle wosebity raz měješe lětuša Boža nóc w Chrósćicach – wobnowjenja cyrkwje dla je třista wěriwych pod hołym njebjom na farskim dworje kemše z wosadnym fararjom Měrćinom Deleńkom a kapłanom Florianom Mrózom swjećiło. Wjele wěriwych je swěčku sobu přinjesło, zo by tež swětło tutej potajnej nocy wotpowědowało.  Foto: Feliks Haza Cyle wosebity raz měješe lětuša Boža nóc w Chrósćicach – wobnowjenja cyrkwje dla je třista wěriwych pod hołym njebjom na farskim dworje kemše z wosadnym fararjom Měrćinom Deleńkom a kapłanom Florianom Mrózom swjećiło. Wjele wěriwych je swěčku sobu přinjesło, zo by tež swětło tutej potajnej nocy wotpowědowało. Foto: Feliks Haza

Najebać krizy hody w Serbach nimale „normalne“ – mnoho kemšerjow

Budyšin/Rom (SN/mb). Prěni raz po 2019 móžachu wěriwi w Serbach a druhdźe lětsa najebać starosć wo měr a derjeměće zaso poměrnje „normalne“ hody swjećić. Jeničke znamjo nimale přetrateje koronapandemije běchu jednotliwcy z nahubnikom mjez kemšerjemi. Na dróhach knježeše při miłym wjedrje měrniwa atmosfera, po tym zo běchu so mnozy zwonka Łužicy bydlacy na swjate dny do domizny nawróćili.

Najstarši serbski farar Gerat Wornar, kotryž je njedawno swoje wosomdźesaćiny woswjećił, witaše w kopaće połnej Baćońskej cyrkwi Jězusoweje wutroby nimo swojich wosadnych tež „zastupjerce ukrainskeho naroda“, kotrejž we wosadźe bydlitej, a tójšto wěriwych susodnych wosadow, něhdźe połojcu přitomnych. Nawjazujo na tekst mnicha ze Strahovskeho klóštra w Praze wěnowaše so Wornar „potajnym hodam“. Njeje „žaneje zhromadnosće bjez napjatosćow, wažne je, kak z nimi wobchadźeć.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND