Kołwrót je naročny konik

pjatk, 30. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
W Narću organizuje Steffi Metting zetkanja žonow, na kotrychž wona jim rozkładźe, kak so z kołwrótom wobchadźa.  Foto: Silke Richter W Narću organizuje Steffi Metting zetkanja žonow, na kotrychž wona jim rozkładźe, kak so z kołwrótom wobchadźa. Foto: Silke Richter

Na wjeskach su hišće tradicije žiwe, ­kotrež wobydlerjo pěstuja a zachowaja. W Narću na přikład so žony zetkawaja, zo bychu při předźenju přihladowali a so same pospytali.

Narć (SiR/SN). Sčasami je Steffi Metting ze swojim kołwrótom wšědnje diskutowała. „Wudźenki z brjuchami sym swoje prěnje pospyty mjenowała. Te běchu wot kmaneje nitki jara zdalene“, rozprawja 46lětna. Mjeztym zamóže wona z kołwrótom derje wobchadźeć.

Dźensa Steffi Metting pjeć tajkich nastrojow wobsedźi. Z třomi z nich wona wobstajnje dźěła. Jako wona to powěda, so jeje noha na pedalu horje a dele pohibuje, zo by so koło wjerćało. Jeje ruce dźeržitej wowču wołmu, z kotrejež nastanje poněčim nitka. Štož jednore wupada, scyła tak jednore njeje. A to za angažowanu předźerku woznamjenja, zo dyrbi wobstajnje zwučować. Pomhało jej je, zo je sej w interneće sta widejofilmow wobhladała a tak wuslědźiła, kak so prawje předźe. Přetož po prěnim kursu drje wona wotběhi znaješe, „přasć pak přeco hišće njemóžach. Mi je so stajnje znowa nitka torhnyła.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND