106 idejow z ludu za město

pjatk, 06. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Jedyn z namjetow lětušeho Wojerowskeho wobydlerskeho etata je twarić w Čornym Chołmcu chódnik Čornochołmčanskemu Krabatowemu młynej, kiž tam nimaja.  Foto: Gernot Menzel Jedyn z namjetow lětušeho Wojerowskeho wobydlerskeho etata je twarić w Čornym Chołmcu chódnik Čornochołmčanskemu Krabatowemu młynej, kiž tam nimaja. Foto: Gernot Menzel

Z wobydlerskim etatom chcedźa we Wojerecach tójšto zwoprawdźić

Wojerecy (SN/MWj). Wot spočatka nowembra hač dosrjedź decembra lońšeho lěta mějachu wobydlerjo Wojerec a wokolnych wsow składnosć, zapodać swoje namjety za wobydlerski etat 2023. Nětko je měšćanske zarjadnistwo wuslědki wozjewiło. Po informacijach nowinskeje rěčnicy města Corinny Stumpf je 95 wosobow cyłkownje 106 namjetow zapodało. Na ličby zašłych lět wšak cyle nawjazać njemóžachu. Za wobydlerski etat 2022 bě 116 wobydlerjow dohromady 137 namjetow zapodało, lěto do toho mějachu samo 160 idejow wot 137 wosobow. Tehdy pak mějachu někotre namjety, kotrež běchu ludźo wjacore razy zapodali, rěka w nowinskej zdźělence měšćanskeho zarjadnistwa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND