Wokřewjacy program dožiwili

wutora, 10. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Na ekumeniskej hodowničce zawčerawšim w Budyšinje předstajichu dźěći přichwatanym wopytowarjam hodownu scenu.  Foto: Lydija Maćijowa Na ekumeniskej hodowničce zawčerawšim w Budyšinje předstajichu dźěći přichwatanym wopytowarjam hodownu scenu. Foto: Lydija Maćijowa

Budyšin (CRM/SN). Serbski hodowny ekumeniski nyšpor z tachantskim fararjom Witom Sćapanom a superintendentom Krystofom Rummelom wotmě so minjenu njedźelu w Budyskej cyrkwi ­Našeje lubeje Knjenje. Po tym běchu wšitcy na tradicionalnu hodowničku na žurli biskopa Bena na Tzschirnerowej přeprošeni. Rady tež młode swójby tute přeprošenje na kulturny program ze swačinu a bjesadu w lóštnej atmosferje sćěhowachu. Dwě lěće njebě so tute zetkanje wosadnych z hosćimi, kotrež ma tu w měsće dołhu tradiciju, wotměć móhło a směło. Na to pokaza tež moderator dr. Daniel Měrćink, kiž přitomnych w mjenje serbskeju wosadneju duchowneju a wšěch sobuskutkowacych wutrobnje powita. Zo pak běše rozsud před třomi lětami, wšě aktiwity wokoło tutoho serbskeho zetkanja dale a bóle přepodać młódšej a młodej generaciji, wopokaza so dale jako prawy.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND