Namołwjeja do wubědźowanja

pjatk, 13. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (SN/MWj). Skrućić čestnohamtske dźěło a začuće regionalneje zhromadnosće je zaměr wubědźowanja, kotrež je towarstwo za wuwiće Hornjołužiskeje hole a hatow (OHTL) do žiwjenja zwołało. Hač do 9. měrca móža so zapisane towarstwa ze swojimi předewzaćemi wo myta w cyłkownym wobjimje 25 000 eurow powabić, zdźěli André S. Köhler z regionalneho managementa Leaderoweje kónčiny w Rakecach.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND