Nowotwar z wočow njepušća

srjeda, 18. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanscy sportowcy chcedźa swojim hosćom dušowanje zmóžnić

Njeswačidło (JK/SN). Tuchwilne hospodarske połoženje Njeswačanskeje gmejny njedowola, so dale chutnje a zaměrnje zaběrać z předewzaćom, twarić nowu pěstowarnju. To je sej Njeswačanska gmejnska rada hižo loni jasnje wuwědomiła. Projekt pak cyle z wočow njepušći. Na wotpowědne naprašowanje radźićelki wo stawje planowanja wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) na wčerawšim prěnim lětušim posedźenju gmejnskeje rady rozłoži, zo wotměje so přichodny tydźeń zetkanje z krajnoradnym zarjadom a Sakskej agenturu za wuwiće struktury (SAS) w tutej naležnosći. Z wuradźowanja wočakuje wón cyle konkretne wuprajenja wo móžnym spěchowanju a hač je nowo­twar scyła hišće opcija za gmejnu a wo­krjes. Wo wuslědkach chce Schuster na posedźenju gmejnskeje rady w februaru rozprawjeć. Na přichodnych posedźenjach budu radźićeljo tež zaměrnje wo nowym jednanskim porjedźe wuradźować a so na wuwiće tamnišeho twarskeho dwora dorozumić. Wo tutej temje njeje so fachowa komisija hišće doskónčnje wuprajiła.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND