Hońtwjerske prawo změnić

wutora, 07. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Wjelki a bobry zawinuja w Zhorjelskim wokrjesu dale a wjetše škody

Zhorjelc (AK/SN). Wobě družinje zwěrjatow stej kruće škitanej. Potajkim njesmědźa so po Zwjazkowym přirodoškitnym zakonju honić. Bobr a wjelk pak zawinujetaj ratarjam, lěsnikam, hońtwjerjam a komunam w Zhorjelskim wokrjesu dźeń a wjace ćežow. „Trjebamy změnu hońtwjerskeho prawa. Škit bobra a wjelka dyrbi so w zmysle přirodoškita přepruwować“, wuzběhny krajny rada Ste­phan Meyer (CDU) tele dny w Zhorjelcu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND