„Atlas ćopłoty“ hižo hotowy

pjatk, 10. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Projekt wo móžnych energijowych systemach přichoda w Kulowje

Kulow (AK/SN). Techniska uniwersita Drježdźany nadźěła studiju praktikabelnosće za přichodne energijowe systemy w Kulowje. Titl projekta rěka „Celularne energijowe systemy k přetworjenju energijoweho zastaranja w suburbanym rumje Kulow“. Poradźowacy partnerojo su při tym firma Yados, LEAG, Zastaranske zawody Wojerecy, předewzaće Mitnetz Strom a Sakska agentura za wuwiće strukturow tzwr. Kóždy z nich a město Kulow same su w gremiju ekspertow zastupjene.

Nošer połtřeća lěta trajaceho projekta je Zwjazkowy zarjad za hospodarstwo a kontrolu wuwožowanjow (BAFA). Próstwustajerka je Drježdźanska TU. Cyłkowne kóšty su na 837 000 eurow wobličene. Spěchowanje ze stron zwjazkoweho ministerstwa za hospodarstwo a škit klimy wučinja 735 000 eurow. „W prěnim kroku zaběramy so w měsće z analyzu wobstejacych energijowych systemow“, rozjasni Joachim Seifert, profesor za energijowu techniku twarjenjow a zastaranje z ćopłotu TU Drježdźany, srjedu na posedźenju Kulowskeje měšćanskeje rady.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND