Nowy magacin za młodźinu

wutora, 14. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/bš). Zwotkel poprawom młodostni w Budyskim regionje wo tutym zhonja, hdyž nic z regionalnych nowin abo regionalneho rozhłosa? Najwjace młodźinskich akterow we wokolinje informuja wo swojich aktiwitach w socialnych medijach. Centralneje platformy za młodostnych w Budyskej kónčinje pak njeje. Z tuteje přičiny je Beno Brězan iniciatiwu za nowy młodźinski onlinemagacin „Bautzen. Rocks“ startował a zhromadnje z partnerami koncept wuwił. „Chcemy zajimawy kanal za młodźinu, ale tež wot tuteje sobu wuhotowany stworić“, tak Brězan.

Wažne za iniciatora je, młodostnych „wot doma wotewzać“. Hdyž tući wšědnje na swoje abonowane kanale w syćach hladaja, su na městnosć poćahowani husto wšudźe druhdźe, hač we Łužicy. Byrnjež je tež tu zajimawych aktiwitow abo trendow. Jedyn znaty trend su na přikład mjezsobne wubědźowanja, kotrež so na widejo toča a přećelam zdźěla.

Nowy młodźinski magacin změje webstronu, ale budźe hłownje na Instagramje, Telegramje abo na YouTubje aktiwny – wotpowědujo trendej wužiwanja medijow přez młodostnych.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND