Je ćežko, sprawnje rozsudźić

wutora, 14. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Dokelž maja we Worklecach wyšu šulu, trjebaja tež sportowu halu. Tutu pak tež zwonka sportoweje wučby wužiwaja. A to płaći pjenjezy. Z tymle prašenjom dyrbješe so nětko tamniša gmejnska rada zaběrać.

Worklecy (JK/SN). Podobnje kaž susodna delanska ma tež Worklečanska gmejna nadawk, rjadować a postajić popłatk za wužiwanje sportoweje hale. Nimo šulerjow tamnišeje zakładneje a wyšeje šule wužiwaja halu sportowcy Victorije Worklecy kaž tež dorost a mužojo Njebjelčanskeje sportoweje jednotki. Dale wužiwa so wona za najwšelakoriše zarjadowanja gmejny, šule a priwatnych zajimcow.

Hala wobćežuje gmejnu kóždolětnje z tójšto wudawkami. Te je komornica Michaela Markowa hromadźe znosyła a nastajiła kalkulaciju jako zakład k noworjadowanju popłatka za wužiwanje hale. Po jeje ličenju zawinuje hala wudawki we wobjimje 75 000 eurow wob lěto. Přeličene na hodźinu wužiwanja je to 25 eurow. Zo wužiwarjo hale tele wudawki zapłaća, je iluzoriske a njeje scyła wobsah wuradźowanjow. Skerje dźe wo to, běžne wudawki tak rozdźělić, zo hodźi so hala dale derje wobhospodarić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND