Gmejnski puć ma njedostatki

póndźela, 20. februara 2023
artikl hódnoćić
(1 )
Mały puć z Drěwcow do Złyčina drje je Łazowska gmejna ponowić dała. Tam pak su wjacore twarske njedostatki zwěsćili.  Foto: Andreas Kirschke Mały puć z Drěwcow do Złyčina drje je Łazowska gmejna ponowić dała. Tam pak su wjacore twarske njedostatki zwěsćili. Foto: Andreas Kirschke

Hdyž w časach skromnych komunalnych kasow něhdźe puć ponowja, je to poprawom přičina k wjeselu. W Drěwcach to hinak widźa. Tam je so po wšěm zdaću wjele zmylkow stało.

Drěwcy (AK/SN). Wjele lět je Drěwčanska wjesna rada z wobydlerjemi wo to wojowała, zo so mały puć z Drěwcow do Złyčina we Łazowskej gmejnje ponowi. Wón je wažny zwisk za wohnjowu woboru a wuchowanske jězdźidła, jeli je so na bliskej statnej dróze S 108 raz wobchadne nje­zbožo stało a přijězd do wsy wottam móžny njeje. Skónčnje je gmejna projekt zwoprawdźić dała. Nětko pak wjesna rada znowa wojuje, tónraz wo to, zo bychu so twarske njedostatki wotstronili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND