Nowu pěstowarnju přihotuja

pjatk, 24. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Na předwidźanym twarnišću w Ralbicach so pilnje dźěła

Róžant (JK/SN). W aprylu započnu nowu Ralbičansku pěstowarnju twarić. To wobkrući wčera na posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant wjesnjanosta Hubertus Ryćer (njestronjan). Zo bychu dźěła dypkownje a bjez problemow zahajić móhli, dyrbja twarnišćowu ležownosć zrumować a přihotować. Gmejnskaj dźěłaćerjej staj tuž tuchwilnje hłownje z tajkimi dźěłami zaběranaj a rumujetaj kontejnery a wšitko, štož by twar haćiło.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND