Žony w měsće zhromadźić

póndźela, 27. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Roswitha Petschick so wjeseli, zo je zajim za skupinu Wojerowskich wjesnych žonow wulki. Mjez druhim chcedźa zhromadnje wěncy wić.  Foto: Silke Richter Roswitha Petschick so wjeseli, zo je zajim za skupinu Wojerowskich wjesnych žonow wulki. Mjez druhim chcedźa zhromadnje wěncy wić. Foto: Silke Richter

Zajimowe zjednoćenstwo ma plan a chce so bórze prezentować

Wojerecy (SiR/SN). Nowa skupina wjesnych žonow móhła so přichodnje we Wojerecach załožić. Tole planuje Roswi­tha Petschick, kotraž je za to zajimowe zjednoćenstwo do žiwjenja zwołała. Jeje zaměr je, zo móhli so žony z města a wokoliny wobstajnje zetkawać a při tym swójske projekty zwoprawdźić. Mjez druhim móhli wone zhromadnje z koł­wrótom wobchadźeć nawuknyć, paslić, hornčerić, zeleninu plahować, žnjowe wěncy paslić a wězo bjesadować. „Nowa skupina Wojerowskich wjesnych žonow ma žiwa być wot swojich čłonow a jich idejow a přećow. To woznamjenja, zo so ­žony w zhromadnosći zetkawaja, zo pak runočasnje syć mjezsobneje pomocy ­wu­tworja. Žony móhli zhromadnje wuknyć a swoju wědu walčkować“, Roswitha Petschick rozłoži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND