Nowe popłatki wobzamknyli

wutora, 28. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Ralbičanska sportowa hala je derje wuhotowana a w dobrym stawje. Zo by tajka wostała, ma gmejna tójšto nałožować. Nětko maja wužiwarjo tež něšto wjac za to płaćić, hdyž halu za swoje zajimy trjebaja.  Foto: Jan Kral Ralbičanska sportowa hala je derje wuhotowana a w dobrym stawje. Zo by tajka wostała, ma gmejna tójšto nałožować. Nětko maja wužiwarjo tež něšto wjac za to płaćić, hdyž halu za swoje zajimy trjebaja. Foto: Jan Kral

Róžant (JK/SN). Hižo loni bě komornica gmejny Ralbicy-Róžant Franciska Čapikowa nastajiła kalkulaciju wo wudawkach a dochodach Ralbičanskeje sportoweje hale. Ju wužiwaja nimo šulerjow tamnišeje zakładneje a wyšeje šule tež sportowcy DJK Sokoł Ralbicy/Hórki a dalše towarstwa. Płaćili su wužiwarjo hale dotal pak pawšalnje kaž sportowcy abo po dojednanju z gmejnu. Wobličenje wudawkow pak je wunjesło, zo so takle dale postupować njehodźi a zo maja so popłatki rjadować a po wužiwanju po­stajić. W januarskim posedźenju gmejnskeje rady hižo běchu so radźićeljo do ­tohole směra wuprajili, chcychu pak popłatk sprawnje na wšitkich wužiwarjow rozdźělić a po wužiwanju přiměrić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND