Wodtke: „To njeakceptujemy“ poručenje

srjeda, 01. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Nowy wulki jězor? Potrjecheni we Wjelceji sej njewotwisny posudk žadaja

Wjelcej/Podstupim (SN/at). Nowopisanje brunicoweho plana za jamu Wjelcej-juh wobydlerjam we Wjelceji a Prožymju dale wulke hłowybolenje wobradźa. W informaciskim zarjadowanju tamnišeje Aliancy za Wjelcej loni w decembrje (SN rozprawjachu) z dotal njezjawnych podłožkow wo předstawje zhonichu, zo měł w zbytnej jamje jězor nastać, po płoninje wjetši hač Liškowski jězor blisko Choćebuza. Prěnje oficialne informacije dóstachu wobydlerjo minjeny štwórtk, hdyž su jim zastupjerjo Zhromadneho krajneho planowanja Berlina-Braniborskeje naćisk noweho brunicoweho plana za jamu Wjelcej-juh rozłožili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND