Alianca za Hornju Łužicu rosće

póndźela, 06. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Wjace hač 60 zastupjerjow komunalneje politiki a hospodarstwa je minjeny pjatk pozicisku papjeru za wutwar awtodróhi A 4 podpisało, na iniciatiwu Budyskeho wyšeho měšćanosty Karstena Vogta (CDU). Foto: Werner Lindner Wjace hač 60 zastupjerjow komunalneje politiki a hospodarstwa je minjeny pjatk pozicisku papjeru za wutwar awtodróhi A 4 podpisało, na iniciatiwu Budyskeho wyšeho měšćanosty Karstena Vogta (CDU). Foto: Werner Lindner

Budyšin (WL/SN). Zwjazkowa awtodróha A 4 je wjace hač žiwjenska žiłka Swobodneho stata Sakskeje. Wona je tež wobchadna magistrala mjez wuchodnej a zapadnej Europu. 2015 zličichu so přerěznje wšědnje wjace hač 38 000 jězdźidłow. Aktualnje su ličby wšědnje pola wjace hač 50 000 jězdźidłow, wot tutych ně­hdźe 33 procentow nakładnych awtow. Tute wuwiće pohnu zwjazkowe knježerstwo, 2019 w Budyšinje wotnožku za přihot wutwara A 4 zarjadować. Tři lěta pozdźišo rěka ze stron noweho zwjazkoweho knježerstwa, zo wutwar po jich ličbach wobchada trěbny njeje. „Rozsud, kotryž njeje akceptabelny“, podšmórnje wyši měšćanosta Budyšina Karsten Vogt (CDU) a so z wuprajenjom stejnišću hornjołužiskeje předewzaćelskeje iniciatiwy přizamkny, kotraž bě před tydźenjomaj hižo njezrozumliwosć zwurazniła.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND