Zelenu swěcu za wutwar starownje

pjatk, 10. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (SN/mb). Skóncowanu čakarnju na busowym zastanišću wosrjedź wsy hišće njemóža porjedźić dać, dokelž je hakle poskitk jedneje firmy dóšoł. Nětk maja najprjedy na dalšej dočakać. Škodu njeje wandalizm zawinował, ale bus při wotjězdźe. To běše jedna tema na wuradźowanju Chróšćanskeje gmejnskeje rady wčera wječor, kotrež so na zwučene wašnje w serbskej rěči wotměwaše. Zdobom su gmejnscy radźićeljo informacije wo mjezystawje planowaneho swjedźenskeho tydźenja dwójneho jubileja 800 lět gmejna a wosada w lěće 2025, kotrež buchu njedawno zjawnosći předstajene, takrjec oficielnje na wědomje brali.

Najintensiwnišo su so woleni zastupjerjo ludnosće šěsć wsow serbskeje gmejny z twarskej próstwu hladajo na starownju swjateje Ludmile w nošerstwje Carity biskopstwa Drježdźany-Mišno zaběrali. Pozadk je, zo sedźi dale a wjac wobydlerjow domu w koleskatym stole. Tohodla trjebaja wjac ruma. Na jednym boku chcedźa balkony wottwarić a twar powjetšić. Tak móhli dalše rumnosće za přebywanje a wšědne zaběry k dispoziciji stajić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND