Wužitne pokiwy kołowokoło koni

póndźela, 13. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Sedłarski mišter Marek Buk pokazuje, kak jako křižer najlěpje swój konjacy grat hladaš. Foto: Ramona Wowčerjowa Sedłarski mišter Marek Buk pokazuje, kak jako křižer najlěpje swój konjacy grat hladaš. Foto: Ramona Wowčerjowa

Kak prawje z konjom wobchadźam abo swoje křižerske graty hladam – to a wjace zhoni sobotu wječor wjace hač 40 zajimcow na přednošku w Róžeńčanskej towarstwowej rumnosći.

Róžant (RS/SN). Nimo Róžeńčankow a Róžeńčanow běchu tež mnozy z wokolnych wsow a dalšich serbskich wosadow přišli. Přeprosyli běchu kantor Róžeńčanskeho wjesneho křižerskeho procesiona Janek Wowčer a přećeljo.

Sedłarski mišter Marek Buk pokaza na gratach, kak je najlěpje hladaš, zo bychu prawje dołho dźerželi. Mnohe prašenja přitomnych wědźeše Róžeńčan wěcy­wustojnje wotmołwić. Mjez druhim wón radźi, graty „hnydom po jutrach z wodu a sedłowym mydłom wumyć“. Po tym zo je grat wuschnył, měli kožu prawje z tukom namazać a najlěpje do stareho poćehnjenja zawalić a w tyzy abo w kamorje składować. „Na žadyn pad njesměš grat wočinjeny wisajo wostajić abo w plastowej tiće składować.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND