Nowe hrajkanišćo wosrjedź wsy

póndźela, 03. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). W zwisku z hrajkanišćemi w Pančicach-Kukowje wjele lět ničo noweho nastało njeje. To ma so lětsa změnić. Na terenje bywšeho hosćenca napřećo klóštrej chcedźa nowe hrajkanišćo twarić. Za nje su gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju twarski nadawk přepodali. Natwarić ma projekt krajinotwarska firma z Wósporka. Za nimale 83 000 eurow ma wona mjez druhim čumpjel, krosnowanski nastroj, ławki a nimo toho tež nabiwanske stacije za elektrokolesa natwarić. Hrajkanske nastroje njebudu z drjewja, kaž to dźensa na mnohich městnach widźiš, ale z drohowocla, wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) rozłoži. W płaćiznje zapřijate su mjez druhim mjechke městna wokoło jednotliwych nastrojow, zo njebychu so dźěći zranili, hdyž raz z tajkeho nastroja padnu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND