Debata wo azylowej politice

srjeda, 19. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Wokrjes Zhorjelc chce nětko zhromadnej kwartěraj za požadarjow azyla w Hamoru a Hirschfeldźe pola Žitawy zarjadować. To bě horco diskutowana tema wčera na wurjadnym posedźenju wokrjesneho sejmika.

Zhorjelc (AK/SN). Při zarjadowanju noweju domow za požadarjow azyla chce wokrjes Zhorjelc w přichodźe zahe a w detailu informować a tak starosće, strachi a kritiki wobydlerjow chutnje brać. Wobaj kwartěraj chce dwě lěće wobhospodarić a po móžnosći połnje njewućežić. „Wuwiwamy na stejnišćo poćahowacy koncept wobhospodarjenja a wěstoty – wokrjes zhromadnje z potrjechenej komunu a policiju“, podšmórny Thomas Gampe, přisłušny přirjadnik krajneho rady, wčera na wosebitym posedźenju wokrjesneho sejmika k temje azyl. Dołhodobnje chcedźa na stejnišćach w nakrajnym rumje přede­wšěm swójby zaměstnić. Stejnišća w městach su wosebje za ćěkancow-jednotliwcow. Dokładnje sto wopytowarjow smědźeše wosebite posedźenje na městnje sćěhować. W kontrowersnej, horcej diskusiji wobjednachu radźićeljo tři namjety.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND