Wobšudnicy dale a lestniši

srjeda, 26. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Kak móžeš so před wobšudnistwom přez telefon abo při chěžnych durjach škitać? – Wo tym informowaštaj wobydlerskaj policistaj Robin Lieske (nalěwo) a André Kober minjeny tydźeń seniorow we Wojerowskim swójbnym centrumje VDK. Jebarska metoda „wnučkoweho trika“ je tuchwilu jara „wuspěšna“. Potrjecheni su wosebje starši ludźo. Foto: Silke Richter Kak móžeš so před wobšudnistwom přez telefon abo při chěžnych durjach škitać? – Wo tym informowaštaj wobydlerskaj policistaj Robin Lieske (nalěwo) a André Kober minjeny tydźeń seniorow we Wojerowskim swójbnym centrumje VDK. Jebarska metoda „wnučkoweho trika“ je tuchwilu jara „wuspěšna“. Potrjecheni su wosebje starši ludźo. Foto: Silke Richter

Wobydlerskaj policistaj daštaj pokiwy, kak so před wobšudnistwom škitaš

Wojerecy (SR/SN). „Strategije wobšudnikow su dźeń a lestniše. Skućićeljo mištersce na emocionalnej runinje operuja – strowu strózbu mysl ludźi takle wobeńdu a jich njesmilnje zjebaja“, praji policajski hłowny mišter André ­Kober na zarjadowanju za seniorow zańdźeny tydźeń we Wojerowskim swójbnym centrumje VDK. Ze swojim kolegu Robinom Liesku informowaše wón wopytowarjow wobšěrnje wo metodach zjebanja: Wo šokowym ­telefonaće, wnučkowym triku, wikowanjom „při durjach“ abo zełharnych zdźělenkach wo dobyću. „Ličba wobšudnistwow w interneće kaž tež druhich deliktow dale stupa. Cilowa skupina je husto­hdy starša generacija“, informowaštaj policistaj. Rozłožowaštaj pak tež móžnosće, kak so před wobšudnistwom škitaš.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND