Dosć poskitkow za młodych poručenje

pjatk, 05. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerowske předewzaća z načasnym powabkom wo wjac dorosta wojuja

Wojerecy (SN/MiR). Nawodźa Wojerowskich předewzaćow wabja aktiwnje zajimcow za wupisane dźěłowe městna. Jednaćelka klinikuma „Łužiska jězorina“ Juliane Kirfe rozłožowaše na njedawnej kubłanskej konferency, zo njeje strowotnistwo při zastaranju ludnosće dawno hišće optimalne wuměnjenja digitalizacije docpěł. „Kónc lěta pak změjemy roboter za operowanje a to, tak so nadźijamy, nowych lěkarjow, kotrychž w klinikumje aktualnje dosć nimamy, přiwabi“, so wona nadźija. Porno tomu su dźěłowe městna na polu zastaranja a hladanja chorych runje tak kaž w kuchni a při rjedźenju dosć derje wobsadźene.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND