Horca diskusija wupadnyła

pjatk, 12. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Měnjenja k planowanej fotowoltaikowej připrawje sej wuměnili

Šunow (JK/SN). Trochu spodźiwnje hladachu zajimcy, kotřiž běchu wčera do Šunowskeje fabrikskeje hospody na rozmołwu k planowanej fotowoltaikowej připrawje přišli. Město wočakowaneje podijoweje diskusije měješe předewzaće UKA z Mišna, kotrež bě na zarjadowanje přeprosyło, na žurli wjacore informaciske tafle nastajene. Kóžda wěnowaše so wosebitemu wobłukej, kotryž tajka připrawa narěznje. Sobudźěłaćer UKA k tomu na wotpowědne prašenja wotmołwješe. Předstajene wobłuki sahachu wot techniskich zakładow fotowoltaiki přez hospodarske lěpšiny za gmejny hač k přirodoškitej. Něhdźe sto zajimcow z Konjec, Šunowa a Smjerdźaceje so na wčerawšim zarjadowanju wobdźěli.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND