Studija komunu chwali a kritizuje

štwórtk, 25. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Po studiji Powšitkowneho němskeho kolesowanskeho kluba (ADFC) móžeš we Wojerecach derje kolesować. Syć kolesowanskich šćežkow pak ma hišće wjele njedostatkow, kotrež měło město wotstronić.  Foto: Andreas Kirschke Po studiji Powšitkowneho němskeho kolesowanskeho kluba (ADFC) móžeš we Wojerecach derje kolesować. Syć kolesowanskich šćežkow pak ma hišće wjele njedostatkow, kotrež měło město wotstronić. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). Wojerecy chcedźa so sylnišo hač dotal na kolesowarjam přichilene město wuwić. Při tym pak jewja so pjenježne a zarjadniske hranicy. Tole podšmórny wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) tele dny při předstajenju studije „Test kolesoweje klimy 2022“, kotruž je Powšitkowny němski kolesowanski klub (ADFC) předstajił. Wotpowědne naprašowanje přewjedźe ADFC wot lěta 2012 kóždej dwě lěće. Wojerecy so štwórty raz wobdźělichu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND