Pjenjezy za woboru a internet

srjeda, 07. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo hospodarski plan 2023 wobzamknyli

Trjebin (AK/SN). Do swojeje wohnjoweje wobory a do komunalneje infrastruktury Trjebinska gmejna lětsa inwestuje. To podšmórny komornica Dana Piehl na njedawnym wurjadnym posedźenju gmejnskeje rady, kotraž zaběraše so z hospodarskim planom 2023. Wjetšina radźićelow inwesticijam we wobjimje 668 000 eurow přihłosowaše.

Tak chcedźa gratownju wohnjoweje wobory w Trjebinje powjetšić. Za to maja 100 000 eurow předwidźane. Z tym nastanje městno za předrasćernju a za wukubłanišćo za młodźinsku woboru. Jej přisłuša tuchwilu 25 młodostnych. Tohorunja budźe potom městno za transportne jězdźidło. Dale wutwarić chcedźa šěrokopasmowu syć za spěšny internet, za čož chcedźa 480 000 eurow wudać. Za twarski dwór natwarja halu, zo móhli tam techniku wotstajić. Saněrowanje mosta při Rulec młynje ma něhdźe 70 000 eurow płaćić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND