Najwjace hłosow za ławki

wutora, 20. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Prioritna lisćina za wobydlerski etat 2023 města Wojerec zestajena

Wojerecy (SN/MWj). 923 wosobow je so wotsrjedź apryla hač dosrjedź meje we Wojerecach na wothłosowanju wo wobydlerskim etaće lěta 2023 wobdźěliło. Tole je měšćanske zarjadnistwo tele dny zdźěliło, po tym zo bě dźěłowa skupina wšitke dochadźane hłosy zličiła a wuhódnoćiła. Tak nasta prioritna lisćina za město same kaž tež za wjesne dźěle Brětnja/Michałki, Němcy, Hórnikecy, Čorny Chołmc a Ćisk. Wobydlerjo móžachu z cyłkownje 37 namjetow wuběrać, 19 z toho za město same.

Najwjace hłosow, mjenujcy 278 dósta namjet „Ławki za gmejnu Němcy“. Najwjace hłosow za město dósta namjet „DVD k projektej ‚Dźěćatstwo w měsće z najwjace dźěćimi NDR‘“, za kotryž so 267 ludźi wupraji.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND