Smy naležnosć wutroby? poručenje

štwórtk, 22. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Wokrjes Budyšin přikrótši městno społnomócnjeneje za serbske naležnosće

Budyšin (SN/MiP). Wokrjesny radźićel Hajko Kozel (Lěwica) je jara přesłapjeny. Póndźelu wječor je so na posedźenju wokrjesneho sejmika słowa jimał. Dokelž běše wón z njeoficialnych žórłow informaciju dóstał, zo chce wokrjes wšelake zarjadniske městna społnomócnjenych zjednoćić a dźěłowe městno wokrjesneje społnomócnjeneje za serbske naležnosće na 50 procentow zredukować, wopraša so krajneho radu Uda Wićaza (CDU), hač tomu tak je – „hač je hospodarska situacija wokrjesa tak chutna“. „Dwě społnomócnjenej wokrjesa póńdu w běhu lěta na wuměnk. Ja sym jeju prosył, zo mi namjet předpołoža, kak sej rjadowanje dźěłoweju městnow po jeju wotchadźe předstajitej. Ručež mi namjet předleži, budźemy so we wotpowědnym wuběrku z rjadowanjom zaběrać“, wotmołwi Wićaz. Kónc komentara. Tež dalšich naprašowanjow w tutej naležnosći njeběše, ani ze stron tamneju serbskeju radźićelow nic.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND