Starši z dźěćimi so z hlinu zaběrali

štwórtk, 22. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Rěčna motiwatorka Marija Šołćic (nalěwo) je w Smjerdźacej staršim pokazała, kak móža so z dźěćimi z hlinu zaběrać.  Foto: Lucija Handrikowa Rěčna motiwatorka Marija Šołćic (nalěwo) je w Smjerdźacej staršim pokazała, kak móža so z dźěćimi z hlinu zaběrać. Foto: Lucija Handrikowa

Smjerdźaca. Wot wšeho spočatka wobstaća Smjerdźečanskeho serbskeho ­kubłanskeho srjedźišća LIPA přewjeduja tam staršisko-dźěćacy kruh. Po tym zo je Serbske šulske towarstwo nošerstwo ­LIPY přewzało, tule tradiciju pokročuja. Wot februara tohole lěta maja młodźi starši ze swojimi dźěćimi w žłobikarskej starobje zaso móžnosć so w Smjerdźacej zetkawać. Mjez druhim tam zhromadnje spěwaja, rejuja a so druhim zaběram ­wěnuja. Nimo toho móža so starši wo kubłanskich prašenjach dorozumić, swoje nazhonjenja wuměnjeć a so mjez sobu wo tym a tamnym informować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND