Z lěsom kedźbliwje wobchadźeć

póndźela, 26. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku lěsnych młodźinskich hrow je Malešanski hajnik Enrico Mähl dźěćom lěsne zwěrjata rozłožił.  Foto: Andreas Kirschke We wobłuku lěsnych młodźinskich hrow je Malešanski hajnik Enrico Mähl dźěćom lěsne zwěrjata rozłožił. Foto: Andreas Kirschke

Lěsne młodźinske hry šulerjow za přirodoškit sensibilizowali

Tři Žony (AK/SN). Lěsnistwowy wobwod Hornja Łužica statneho zawoda Sakski lěs je njedawno do třoch Žonow přeprosył. Tam je so něhdźe 200 zakładnych šulerjow na lěsnych młodźinskich hrach wobdźěliło. Mjez druhim so jich Malešanski rewěrowy hajnik Enrico Mähl ­prašeše, kotre lěsne zwěrjo drje je najstrašniše. Holcy a hólcy Wulkoždźarowskeje zakładneje šule „Při Hórnikečanskim jězoru“ měnjachu, zo stej to snano wjelk a mjedwjedź. Najstrašniši pak je klěšć, Enrico Mähl rozłoži, dokelž móže strašne chorosće přenjesć. Tohodla dyrbjeli wšitcy kedźbować, zo klěšć nikoho njekałnje. Tež rozdźěl mjez sornu a jelenjom kaž tež mjez pólnym zajacom a dźiwim nuklom hajnik dźěćom rozłoži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND