Někotre paralele zwjazuja

štwórtk, 06. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Ukrainske město a Wojerecy chcedźa partnerstwo wutworić

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy prócuje so wo dołhodobne partnerstwo ­z ukrainskim městom Perwomajski we wobwodźe Losowa, region Charkiw. Tole podšmórny wyši měšćanosta Torsten Ruban Zeh (SPD) na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. 18 radźićelow bě za to, měšćanske partnerstwo wotzamknyć, šěsć radźićelow bě přećiwo tomu, dwaj so hłosa wzdaštaj. Po Dillingenje w Posaarskej (wot 1988), Huittinen w Finskej (wot 1998) a Środa Wielkopolska w Pólskej (wot 2006) je Perwomajski w Ukrainje štwórte měšćanske partnerstwo za Wojerecy. „Móžemy wjele pomhać, móžnosće spěchowanja wotkryć a sej měnjenja wuměnjeć“, praji Ruban-Zeh. K měšćanskemu swjedźenjej w septembru chcedźa ukrainskich partnerow sobu přeprosyć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND