Na zahrodźe zaso wosebite kuzło

srjeda, 19. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Helena Hejduškec wobohaći přichodnu sobotu nóc tysac swěčkow na klóšterskej zahrodźe w Pančicach.  Foto: CSB Helena Hejduškec wobohaći přichodnu sobotu nóc tysac swěčkow na klóšterskej zahrodźe w Pančicach. Foto: CSB

Přichodnu sobotu, 22. julija, wot 19 hodź. je na zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje zaso wosebite kuzło dožiwić, hdyž tam tysacy swěčki wosebitu atmosferu tworja.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Swětło, hudźbu a kulinariske wosebitosće dožiwić budźe přichodnu sobotu zaso na klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje móžno. Na wulkich a małych wopytowarjow čaka swjedźeń za wšitke zmysły, připowědźi Miłočanski Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB), w kotrehož nošerstwje zahroda je.

Prjedy hač wopytowarjo swěčki zhromadnje zaswěća, stara so atraktiwna jewišćowa show z hudźbu, kuzłanjom, reju a wohnjowej prezentaciju wo dobru zabawu. Při tym sadźa Helena Hejduškec ze swojim hłosom a swojimi hosćimi hudźbne akcenty. W swojim programje poskići wona znate serbske, jendźelske a němske kaž tež nowe swójske spěwy. Magical Moments pokaza kuzłanje na najwyšej runinje. Dale wustupi Drježdźanske rejwanske studijo Tanz3.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND