Maja wjele potenciala

pjatk, 28. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Na serbskosć w Kulowje skedźbnja mjez druhim Krabatowa stela na torhošću.  Foto: Andreas Kirschke Na serbskosć w Kulowje skedźbnja mjez druhim Krabatowa stela na torhošću. Foto: Andreas Kirschke

Poručeja Kulowej dołhodobny koncept za kolesowarjow a pućowarjow

Kulow (AK/SN). Město Kulow měło swójski koncept kolesowanskich pućow wuwić. Tole poruči Claudija Steglichowa, ­zamołwita sobudźěłaćerka za projekt ­kolesowanskich pućow w regionalnym managemenće Leaderoweho regiona Hornjołužiska hola a haty (OHTL) na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. „Móžemy was podpěrać a wam pomhać a ze swojeho wobstatka trěbne daty a fakty přinošować. Kulow ma wjele potenciala za pućowarjow a kolesowarjow“, wona podšmórny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND