Spěwanje a narodnu drastu pěstuja(5)

srjeda, 09. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Zhromadnje z chórom Lipa zaspěwa sej młode spěwne ćěleso Lipki składnostnje klóšterskeho swjedźenja w Pančicach-Kukowje.  Foto: Feliks Haza Zhromadnje z chórom Lipa zaspěwa sej młode spěwne ćěleso Lipki składnostnje klóšterskeho swjedźenja w Pančicach-Kukowje. Foto: Feliks Haza

Cyłkownje 18 towarstwow je so w zwisku z wubědźowanjom Leaderoweje kónčiny Hornjołužiska hola a haty „Podpěra regionalne dźěła“ wuznamjeniło. W swojej lětnjej seriji wěnuje so wječornik dobyćerjam a chce towarstwa a jich zaměry předstajić.

Spěwne ćěleso pod nawodom Jadwigi Kaulfürstoweje wěnuje so serbskemu ludowemu spěwej, wobrubja serbske Bože mšě a předstaja zhromadnje z druhimi chórami serbske oratorije Handrija Zejlerja a Korle Awgusta Kocora. W Serbach wotměwaja prawidłownje wotpowědne zarjadowanja. Wjace hač 30 spěwarjow a spěwarkow wot młodostnych hač k wuměnkarjam zwučuje kóždy tydźeń wutoru wječor na žurli „Šule Ćišinskeho“.

Chór Lipa ma pak tež spěwansku skupinu dźěći, kotruž mjenuja Lipki. Młode spěwarki a spěwarjo wustupichu na přikład na swjedźenju swójbow na Kukowskim hrodźišću. Zo bychu so dźěći skupiny Lipki do wustupow towarstwa zapřijeli a prěnje nazhonjenja w chórje zběrali, chcedźa Lipjenjo zhromadnosć wobeju cyłkow – dźěći a dorosćenych – w towar­stwje wobkrućeć.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND