ZÜNDAPP najstarše jězdźidło było

srjeda, 09. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez wobdźělnikami oldtimeroweho zetkanja w Smjerdźacej bě Silvio Narčik ze swojim traktorom Kramer. Jeho přewodźeštej Lara Beizinkec a Jana Młodźinkec.  Foto: Alfons Handrik Mjez wobdźělnikami oldtimeroweho zetkanja w Smjerdźacej bě Silvio Narčik ze swojim traktorom Kramer. Jeho přewodźeštej Lara Beizinkec a Jana Młodźinkec. Foto: Alfons Handrik

Smjerdźaca (aha/SN). Jako přićahliwy wjeršk 19. razej přewjedźeneho třidnjowskeho wohnjowoborneho swjedźenja w Smjerdźacej wopokaza so minjenu sobotu přehladka oldtimerow a tež tak mjenowanych youngtimerow. Loni prěni raz přewjedźena přehladka z 23 wobrazami je tehdy dobry wothłós žnjała. Tónraz zličichu dwójce telko wobrazow. To je za wotběh zamołwiteju wobornikow Marcela Narčika a Marcela Rječku runje tak překwapiło, kaž wulku ličbu zajimowanych přihladowarjow. W dołhim ćahu wobdźěleni běchu kolesowarjo, mopedisća a wodźerjo traktorow znatych typow kaž Deutz, Famulus abo Belarus. Najstarše wobdźělene jězdźidło bě motorske Manfreda Krala z Róžanta, kiž předstaji swoju ZÜNDAPP z lěta 1950.

Přehladce přizamkny so wubědźowanje, hdźež dyrbješe wodźer jězdźidła 25 metrow dołhu čaru ze zawjazanymaj ­wočomaj wróćo jěć. Jako najlěpši a najbliši k markěrowanej liniji wopokaza so Smjerdźečan René Bulank před Milanom Lehmannom z Łazka.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND