Nadawki firmam přepodali

pjatk, 25. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Nowa pěstowarnja radźićelow gmejny Ralbicy-Róžant zaběra

Róžant (JK/SN). Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady gmejny Ralbicy-Róžant chcychu radźićeljo dalše twarske ­nadawki na firmy nastupajo nowotwar Ralbičanskeje pěstowarnje přepodać. K tomu běchu krótkodobnje přehlad dotalnych a tučasnych wudawkow gmejny dóstali, kotrež hižo nětko planowane wudawki přesahuja. Tohodla žadaše sej radźićel Tomaš Bjeńš (swobodni Delanscy wolerjo), zo dóstanu radźićeljo aktualny přehlad planowanych a woprawdźitych wudawkow, dokelž njemóže dalšim nadawkam přihłosować, hdyž njeje znate abo wěste, kak so přidatne wysoke wudawki financuja. Z teje přičiny žadaše sej wón dalši dypk na dnjowym porjedźe, zo by radźićel a zastupjer Sakskeje agentury za wuwiće strukturow (SAS) Dieter Peschel jim modality a wobsah spěchowanja kaž tež dalše financowanje gmejnskeho projekta rozjasnił. To tutón tež potom činješe z tym, zo wopodstatni, zo njeje gmejna jenička, kotraž ma z přidatnymi wyšimi wudawkami za nowotwar pěstowarnje wojować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND