Wječor w duchu Jurja Słodeńka

srjeda, 06. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Mjeztym zo je chór Lipa wčerawši wječor hudźbnje wobrubił, Měrana Cušcyna, dr. Franc Šěn, Marka Maćijowa a Měrćin Wjeńk (prědku wotlěwa) někotre ze Słodeńkowych wjesnych wobrazow přednjesechu.  Foto: Marian Wjeńka Mjeztym zo je chór Lipa wčerawši wječor hudźbnje wobrubił, Měrana Cušcyna, dr. Franc Šěn, Marka Maćijowa a Měrćin Wjeńk (prědku wotlěwa) někotre ze Słodeńkowych wjesnych wobrazow přednjesechu. Foto: Marian Wjeńka

Po poswjećenju wopomnjenskeje tafle za Jurja Słodeńka póndźelu w Radworju je so wčera dalše zarjadowanje na česć wuznamneho narodneho prócowarja w Pančicach-Kukowje wotměło.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Z literarno-hudźbnym wječorom su Domowinska skupina Pančicy-Kukow, chór Lipa a Towarstwo přećelow Smolerjec kniharnje wčera na Jurja Słodeńka składnostnje jeho 150. posmjertnych narodnin spominali. Něhdźe 90 wopytowarjow a sobuskutkowacych z Pančic a wokoliny, ale tež ze zdalenišich kónčin dožiwi runje tak zabawne kaž powučne zarjadowanje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND