Serbske tradicije w koncepće

srjeda, 06. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Nowa pěstowarnja w Chwaćicach ma na městnje bywšeho Domu zetkawanja na Lutobčanskej dróze nastać.  Foto: Uwe Menschner Nowa pěstowarnja w Chwaćicach ma na městnje bywšeho Domu zetkawanja na Lutobčanskej dróze nastać. Foto: Uwe Menschner

Nowotwar pěstowarnje jako projekt změny strukturow zapodali

Chwaćicy (UM/SN). Wulkodubrawska gmejna koncentruje so nětko na nowo­twar pěstowarnje w Chwaćicach. „To ma za nas najwjetšu prioritu, planowansce kaž tež pjenježnje“, praji wjesnjanosta Hardy Glausch (njestronjan). Po tym zo je so wukopało, zo so nowotwar „Dźěćaceje kupy“ we Wulkej Dubrawje ze srědkami za změnu strukturow spěchować njehodźi, chcedźa tule móžnosć nětko za nowu pěstowarnju w Chwaćicach wužiwać. „Z tymle předewzaćom wutworimy dospołnje nowe kapacity. To so k směrnicam za změnu strukturow lěpje hodźi hač hdyž wobstejace twarjenje z nowym narunaš, kaž bě to we Wulkej Dubrawje předwidźane“, wjesnjanosta rozłoži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND