Přeja sej lěpše wobswětlenje

štwórtk, 07. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Rachlow (AK/SN). Derje wopytane bě zašłe posedźenje Kulowskeje měšćanskeje rady. Do Rachlowskeho kulturneho domu, něhdyšeho Konsuma, je nimale 20 wobydlerjow přišło. Woni přednjesechu wšelake naležnosće.

„W Dubrjenku při zachodźe do wsy je so wodowód puknył“, rozprawješe wjesny předstejićer Mathias Brückner. Wone městno, tak wón prošeše, měło so nuznje zaso asfaltować. Za tych, kotřiž ze wsy won jědu, je to strašny blak. Měšćanosta Markus Posch (CDU) sej naležnosć zapisa. Za Rachlow naspomnichu wobydlerjo temy kaž spěšny internet, noworjadowanje ležownosćow a gulije.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND