Ze serbskim wodźenjom po sotrowni

pjatk, 08. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku dnja wotewrjeneho pomnika budu sej zajimcy njedźelu Małowjelkowsku sotrownju wobhladać a so tule w 11.30 hodź. na serbskim wodźenju po historiskim ansamblu wobdźělić móc.  Foto: Carmen Schumann We wobłuku dnja wotewrjeneho pomnika budu sej zajimcy njedźelu Małowjelkowsku sotrownju wobhladać a so tule w 11.30 hodź. na serbskim wodźenju po historiskim ansamblu wobdźělić móc. Foto: Carmen Schumann

Třicety raz wobdźěli so město Budyšin lětsa na cyłoněmskim dnju wotewrjeneho pomnika. Za to zestajichu wob­šěrny program, kiž drje njedźelu tysacy wopytowarjow do sprjewineho města wabi.

Budyšin (SN/MWj). 30 twarskich pomnikow budźe 10. septembra na dnju wotewrjeneho pomnika w Budyšinje přistupnych. Tónle dźeń skići składnosć, za kulisy pomnikoškita pohladnyć a stawizny města na wosebite wašnje dožiwić. W Budyšinje je dohromady 1 180 twarjenjow ze statusom twarskeho pomnika.

Woblubowane městna budu tež lětsa wěže stareho města, z kotrychž změja wopytowarjo při připowědźenym rjanym wjedrje wulkotny wuhlad. Dale budu wosebite twarjenja wočinjene, kotrež hewak přistupne njejsu, kaž stukowa žurla na Hrodźe a Weigangec wila. Ze serbskeho wida zajimawy je ansambl ­sotrownje w Małym Wjelkowje. Tam wotměje so w 11.30 hodź. serbske wodźenje z historikarku Serbskeho instituta dr. Lubinu Malinkowej.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND