80 lět druhim pomhaja

pjatk, 29. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Bosćij Riedel jako nawoda a Jurij Šołta (wotlěwa) jako jeho zastupjer stejitaj na čole Worklečanskeje wohnjoweje wobory.  Foto: Alfons Handrik Bosćij Riedel jako nawoda a Jurij Šołta (wotlěwa) jako jeho zastupjer stejitaj na čole Worklečanskeje wohnjoweje wobory. Foto: Alfons Handrik

Worklečanscy wohnjowi wobornicy přeprošuja na jubilej

Worklecy (aha/SN). Na 80lětne spomóžne skutkowanje zhladuje jutře a njedźelu Worklečanska wohnjowa wobora. Agilny nawoda čestnohamtskeho cyłka Bosćij Riedel ma za wažne sobotu wječor a wosebje njedźelu popołdnju wšěm Worklečanam a zajimcam ze susodnych wsow stajnu zasadźensku hotowosć kameradow předstajić. Woni kóždy čas swoje priwatne naležnosće wróćo stajeja a maja za samozrozumliwe, zo druhim ludźom pomhaja. Njedźelu popołdnju chcedźa zajimcam při kofeju a tykancu rozłožić, kak je so Worklečanska wobora w běhu lětdźesatkow wuwiła. Wažnu rólu hraje při tym wuwiće wohnjowoborneje techniki, kotruž hosćom demonstruja. Popołdnjo wobrubja chowancy wjesneje pěstowarnje.

Worklečansku woboru su za čas Druheje swětoweje wójny 2. julija 1943 załožili. Pod prěnim nawodom wobory Jurja Wincera mějachu hižo na dnju załoženja swoju zasadźensku hotowosć dopokazać. Na kóncu wójny zniči woheń Róblec hródź a bróžnju. Tež jako 30. junija 1945 błysk do Krawcec bróžnje dyri, su kameradojo hnydom pomhali.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND