Kermušu swjeća w cyrkwi

póndźela, 02. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Wjele ludźi je wčera do Chróšćanskeje cyrkwje přišło. Farar Měrćin Deleńk, Bogna Korjeńkowa a Marko Dźisławk (prědku wotlěwa) jim rozłožichu, što je so při nutřkownym wobnowjenju Božeho domu wšitko změniło.  Foto: Rafael Ledźbor Wjele ludźi je wčera do Chróšćanskeje cyrkwje přišło. Farar Měrćin Deleńk, Bogna Korjeńkowa a Marko Dźisławk (prědku wotlěwa) jim rozłožichu, što je so při nutřkownym wobnowjenju Božeho domu wšitko změniło. Foto: Rafael Ledźbor

Wosadni so za twarski staw Chróšćanskeje cyrkwje wulce zajimowali

Chrósćicy (SN/MWj). Hišće je Chróšćanska cyrkej nutřka wulke twarnišćo. W předrumje leži material elektrikarjow, w cyrkwi steja ponowjene ławki prěki a podłu, hdźež maja na sćěnach raz ­čisłowe tafle wisać su hišće dźěry a wótřerěčaki su z foliju zawodźěte. Takle je něhdźe 150 wosadnych wčera popołdnju swój Boži dom dožiwiło. Farar Měrćin ­Deleńk a architekt Marko Dźisławk staj zajimcow do cyrkwje prosyłoj, zo byštaj jim tuchwilny staw twarskich dźěłow a předewšěm přičiny noweho wuhotowanja Božeho domu rozłožiłoj. Moderěrowała je informacisku hodźinku Bogna Korjeńkowa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND