Rjemjesło wulce zahoriło

srjeda, 04. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Wulki zajim knježeše minjenu póndźelu za rjemjeslniske a wuměłske wudźěłki Ralbičana Jurja Wjesele w Budyskej SKI. Foto: SN/Bojan Benić Wulki zajim knježeše minjenu póndźelu za rjemjeslniske a wuměłske wudźěłki Ralbičana Jurja Wjesele w Budyskej SKI. Foto: SN/Bojan Benić

W SKI wudźěłki Jurja Wjesele wopytowarjow překwapjeja

Budyšin. (SN/HaJ). Wjace hač 50 wopytowarjow je minjenu póndźelu do Serbskeje kulturneje informacije (SKI) w Budyšinje přichwatało, zo bychu metalowe wudźěłki 74lětneho Ralbičana Jurja Wjesele wobdźiwali. Mała holčka majkaše zamyslena družču šnóru, sobudźěłaćerka muzeja zběhny hwěžku za pychu serbskeje katolskeje njewjesty do wysokosće a wuzběhny zmužitosć, drohotne wudźěłki tak blisko, jenož na blidach, bjez přidatneho škita prezentować. Starši muž kedźbliwje masiwny swěčnik zběhny a zwěsći, zo je ćežki. „To njeje jenož rjemjesło, to žno je wuměłstwo z metala“, němskorěčny wopytowar přispomni. „Mój Božo, što tutón čłowjek ze swojimaj rukomaj zdokonja“, so Serbowka dźiwaše. Hižo do narěče a programa SKI běchu młodźi a starši wopytowarjo zahorjeni, samo hnući a chwalachu móžnosć wuměłski aspekt metaloweho rjemjesła a nabožnu čućiwosć křesćanskich twórbow z metala wosobinsce zapřimnyć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND