Ptački w srjedźišću stali

pjatk, 13. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdźe 700 wopytowarjow je njedawno wustajeńca plahowanych ptačkow w Hodźiju přiwabiła.  Foto: Katharina Žurec Něhdźe 700 wopytowarjow je njedawno wustajeńca plahowanych ptačkow w Hodźiju přiwabiła. Foto: Katharina Žurec

Hodźij (kž/SN). Najwšelakoriše ptački su njedawno w Hodźiju wjele zajimcow přiwabili. Tam wotmě so wustajeńca ptačkow, kotrež su hobbyjowi plahowarjo předstajili. Jich angažement słuži k zdźerženju jednotliwych družin. Tule wustajeńcu je Budyske towarstwo plahowarjow ptačkow, kotrehož předsyda je mjeztym hižo 50 lět Heinz Schlanstedt, organizował. Budyšin zhladuje na jara dołhu tradiciju plahowanja. Wšako wobsteji tudyše towarstwo plahowarjow hižo 130 lět, kaž je ze stawizniskich podłožkow wučitać. Z tym drje je wone w Němskej jedne z najstaršich tajkich cyłkow. Mjez wustajerjemi běše tež Jurij Žur z Pančic-Kukowa. „Wot kónca 1980tych lět eksotiske ptački plahuju. ­Zajim za to sym hižo jako dźěćo přez mojeho nana do kolebki połoženy dóstał“.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND