Kritiske połoženje wostanje

srjeda, 18. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Połlětna rozprawa napjatu situaciju w Njeswačidle wuswětliła

Njeswačidło (JK/SN). Nic jenož zawjedźenje dopiki před dźesać lětami je na napjatym połoženju Njeswačanskeje gmejny wina. To wujasni so na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady. Komornica Liliane Wetzko poda rozprawu wo stawje lětušeho hospodarskeho plana po zakónčenju prěnjeho połlěta.

Tež hdyž je gmejna snadnje zadołžena, njemóže sej wulke skoki dowoleć. Financne wuhotowanje dosaha runje tak za winowatostne nadawki a najnuzniše naprawy za zaručenje porjada a wěstoty. Po słowach komornicy ma gmejna přemało dochodow z přemysłoweho dawka a přewjele najwšelakorišich nadawkow, kotrež druhdźe nimaja. W tym zwisku mjenowaše wosebje Njeswačanski park a hród. Tu měli wo móžnej kooperaciji ze ­susodnymi komunami k zachowanju a zdźerženju regionalneje kulturneje drohoćinki rěčeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND